Dane kontaktowe

CKiOS Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego

Zespół ds. studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia

Dokumenty składane do Biura ds. Kształcenia Ustawicznego CKiOS przyjmowane są w dni powszednie w godzinach 07.15 – 15.15, natomiast w pozostałych przypadkach zgodnie z opisem podanym przy danym kierunku studiów.

 

mgr Kamila Pękala

tel. +48 (81) 537 58 45

studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl

 

mgr Monika Bzowska-Rudaś

tel. +48 (81) 537 58 45

studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl

 

mgr Alicja Borzęcka - Szajner

tel. +48 (81) 537 54 92

studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl