OŚWIADCZENIA KANDYDATA KORZYSTAJĄCEGO
Z INTERNETOWEJ REJESTRACJI KANDYDATÓW (IRK)

Przed przystąpieniem do tworzenia konta jest wymagane zaakceptowanie następujących zasad.

Przeczytaj i naciśnij przycisk 'Wyrażam zgodę' (wtedy przejdziesz do następnych etapów rejestracji) lub 'Nie wyrażam zgody' (wtedy rejestracja jest niemożliwa).
 1. Przetwarzanie danych
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej dla celów postępowania kwalifikacyjnego, dokumentowania przebiegu studiów oraz informowania o ofercie edukacyjnej zgodnie z art. 6 i art 23 ustawy z dnia 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity - Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz 926 z późniejszymi zmianami).
 2. Błędy danych
  Przyjmuję do wiadomości, że Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej nie ponosi odpowiedzialności za podanie przeze mnie błędnych danych.
 3. Zwroty nadpłat
  Akceptuję zasady rozliczania ewentualnej nadpłaty na indywidualnym koncie kandydata (szczegóły).
 4. Doręczanie decyzji
  Wyrażam zgodę na doręczanie pism i decyzji w postępowaniu rekrutacyjnym za pomocą systemu IRK.