Uwaga - informacja dla kandydatów na studia

Uprzejmie informujemy, że rejestracja na studia podyplomowe odbywa się za pośrednictwem nowego portalu rekrutacyjnego, pod adresem: www.rejestracja.umcs.pl. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych oraz do rejestracji na wybrane kierunki.

Witamy w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów na studia podyplomowe na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie

W celu usprawnienia systemu rekrutacji słuchaczy na studia podyplomowe, Uniwersytet uruchamia system centralnej rejestracji kandydatów.

Przygotowana wszechstronna oferta edukacyjna studiów podyplomowych jest odpowiedzią na potrzeby runku pracy oraz aspiracje edukacyjne zainteresowanych. Korzyści płynące z podejmowania studiów podyplomowych są kluczowe dla wzrostu konkurencyjności na rynku pracy: podniesienia kwalifikacji, zdobycia nowych umiejętności oraz doskonalenia tych już posiadanych. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z katalogiem oferowanych studiów podyplomowych.

 

Uwaga! po dokonaniu rejestracji w systemie IRK proszę złożyć komplet dokumentów w wersji papierowej w jednostce wskazanej w ofercie dydaktycznej, przy opisie kierunku studiów.

 

CKiOS Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego

Zespół ds. studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia

mgr Kamila Pękala

tel. +48 (81) 537 58 45

studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl

 

mgr Monika Bzowska-Rudaś

tel. +48 (81) 537 58 45

studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl

 

mgr Alicja Borzęcka - Szajner

studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl

 

Ważne informacje:

Wymagane dokumenty